Trương Thị Minh Hậu


15/02/2019

Thí Sinh Trương Thị Minh Hậu
1977 Tháng
Chiều cao: 1m65 Số đo 3 vòng: Số báo danh: 116 Số lượt bình chọn: 104Các ứng viên khác

Tin tức nổi bật