Trần Thị Minh Thơ


15/01/2019

Thí Sinh Trần Thị Minh Thơ
Tháng
Chiều cao: 1m63 Số đo 3 vòng: Số báo danh: 107 Số lượt bình chọn: 2032Các ứng viên khác

Tin tức nổi bật