Nguyễn Thị Thu Hằng


15/02/2019

Thí Sinh Nguyễn Thị Thu Hằng
1991 Tháng
Chiều cao: 1m65 Số đo 3 vòng: Số báo danh: 113 Số lượt bình chọn: 110Các ứng viên khác

Tin tức nổi bật