Nguyễn Ngọc Huyền


01/04/2019

Thí Sinh Nguyễn Ngọc Huyền
1980 Tháng
Chiều cao: 1m58 Số đo 3 vòng: 90 - 64 - 97 Số báo danh: 121 Số lượt bình chọn: 103Các ứng viên khác

Tin tức nổi bật