Đoàn Thanh Trúc


02/05/2019

Thí Sinh Đoàn Thanh Trúc
1982 Tháng
Chiều cao: 165 Số đo 3 vòng: 88 - 63 - 90 Số báo danh: 135 Số lượt bình chọn: 102Các ứng viên khác

Tin tức nổi bật