BUỔI ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO TOP 40 THÍ SINH MRS VIETNAM GLOBAL NGÀY 9 VÀ 10/4